Obecné informace

NÁVOD, JAK POSTUPOVAT, ABY VÁM ÚŘAD PRÁCE UHRADIL VYBRANOU REKVALIFIKACI.

Pokud byste u nás rádi absolvovali Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení v technické dokumentaci, tak si nejprve prosím stáhněte příslušný formulář na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana, který vyplníte.

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu:

  • být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  • rekvalifikace musí být potřebná, účelná

Úhrada nákladů rekvalifikace:

  • Úřad práce hradí náklady rekvalifikace 

Postup při podání žádosti o zvolenou rekvalifikaci:

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si podá kompletně vyplněné dokumenty na Úřad práce ČR minimálně 30 dní před plánovaným termínem zahájení rekvalifikace v uvedeném pořadí:

  • Část A                       Zájem o zvolenou rekvalifikaci
  • Část B                       Prohlášení
  • Část C                       Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně - vyplní Computer Agency

Zájem o zvolenou rekvalifikaci posuzuje odborná komise podle toho, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce na trhu práce s přihlédnutím na důvod uvedený zájemcem o zvolenou rekvalifikaci v části A.

Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci v období 3 let nesmí přesáhnout částku 50 000,- Kč.

O stanovisku odborné komise je zájemce o zvolenou rekvalifikaci informován odborným pracovníkem oddělení rekvalifikací.

REKVALIFIKACE

 

Kontakty na nás:

Computer Agency o.p.s.
tel: +420 541 143 262
mobil. +420 728 768 164
e-mail:info@c-agency.cz