Proč a jak hodlá UP Olomouc podporovat výuku CAD na víceletých gymnáziích.

Anotace prezentace

V rámci naší prezentace se zamýšlíme především nad tím, proč pouze malá část studentů víceletých gymnázií také pokračuje ve studiu na technických vysokých školách a preferují více humanitně zaměřená studia? Kolik studentů tedy po absolvování víceletého gymnázia studuje na technicky orientovaných školách? Na základě našeho průzkumu opravdu jen velmi málo. Přitom jejich předpoklady ke studiu na technických vysokých školách jsou velmi dobré (matematika, chemie, fyzika apod.). Tento problém by mohl, alespoň částečně odstranit řešení projekt „CAD – Počítačem podporované technické kreslení do škol“. Projekt chce výše uvedené problémy řešit tím, že v rámci výuky informatických předmětů na partnerských víceletých gymnáziích bude zařazen tematický celek „Technické počítačové kreslení“, které bude integrovat jak oblast technického kreslení a vytváření výkresové dokumentace, ale také oblast využití specializovaných softwarových prostředků (CAD) pro tyto činnosti.

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie