Autodesk Academia Fórum 2015

Společnost Computer Agency organizovala již 15. ročník akademického setkání uživatelů a příznivců produktů Autodesk.  V termín: 5. - 6.11.2015

Autodesk

Tisková zpráva AAF 2015

Přednášky ke stažení:

Autodesk 360° - možnosti využití ve výuce
Ing. Radek Zahradník, Ph.D.    
 

 Autodesk Academia Fŕum 2015

Místo konání: Aula profesora Braunera
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 12, Brno

Program:

5.11.2015 čtvrtek

13.30-14.00

Registrace účastníků

14:00

Zahájení

14:00-14:20

Autodesk Academia Program
- rok se s rokem sešel - důležité informace a změny v programu
Marek Rozehnal
Computer Agency o.p.s.

14:20-15:00

BIM- nutnost/možnost zavedení do výuky
Josef Remeš, Adam Stančík
FAST VUT Brno
      

15:00-15:20

Realita dneška: Začlěňování 3D tisku mezi seriozní výrobní nástroje
Zvyšte vašim absolventům šanci na uplatnění, naučte je 3D tisk!
Ing. Petr Kouba
3Dwiser s.r.o.

15:20-16:00

Autodesk 360° - možnosti využití ve výuce
Ing. Radek Zahradník, Ph.D.        

16:00-16:15

Přestávka

16:15-17:00

The future of making things
Mike Westlake
UK & CEE Manager Autodesk Education (EMEA)
AUTODESK

17:00-17:20

3Dconnexion 3D mice and CadMouse – the best navigation devices for 3D designers.
Dominika Bugajska-Skwara, Aleksandra Goroszko
3Dconnexion

17:20-18:00

Projekt Pospolu
Podpora spolupráce škol a firem se
zaměřením na odborné vzdělávání
Mgr. Petr Naske
Národní ústav pro vzdělávání

18:30

Předání plaket Autodesk Academia

19:00 Ubytování
19:30 Večeře

 

6.11.2015 pátek

 9:00   Zahájení                                                                         
 9:00 - 10:30
  • Tablety - MudBox, Ateliér, 3D fotografie, virtuální realita
11:00 - 12:30
  • Prohlídka laboratoře -Virtuální realita (power wall)
  • Prohlídka laboratoře Mechatroniky
  • Výpočty a simulace mechanických a mechatronických soustav
  • Lasertracer - systém pro kalibraci obráběcích a souřadnicových měřicích strojů
  • Prohlídky laboratoří Ústav konstruování - 3D metalický tisk
12:30 - 13:00 Oběd

Předešlé ročníky zde.