Aby škola mohlá být členem Autodesk Academia Programu musí splňovat 2 podmínky:

Podmínka č.1

Programové vybavení:
Podmínkou pro získání příslušného statutu pro školní rok je mít nainstalovanou poslední nebo předposlední verzi Autodesk programů. Více zde:

 

Podmínka č.2

Požadavky na učitele
Podmínkou získání členství v Autodesk Academia Programu a z toho vyplývajících výhod je odpovídající kvalifikace učitele. Prokazuje se certifikátem ATC od ACADEMIC PARTNER opravňujícím pak ve výuce používat odpovídající programové vybavení fy Autodesk. Certifikát se vystavuje na konkrétní produkt a jeho verzi.  
Přípustné je proškolení předposlední verze softwaru.

K získání členství je zapotřebí mít 2 certifikované učitele školy.

Další učitelé ze stejné školy, kteří chtějí také certifikovat své studenty musí vlastnit rovněž certifikát (Certificate of completion) na aktuální verzi ze školení ATC.

Škola v Autodesk Academia Programu pověří 1 učitele jako administrátora programu - kontaktní osobu, která komunikuje a zodpovídá za průběh programu.

Vzor certifikátu

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie