Podmínka č.1 - programové vybavení

Podle strategie školy při tvorbě školního vzdělávacího programu se můžete rozhodnout vzdělávací obsah v odborných předmětech podpořit následujícím minimálním programovým řešením fy Autodesk a tím získat příslušný statut:

Název statutu v základním členství 

Škola používá ve výuce

Autodesk Academia 
(v této urovni nelze získat statut pro specializaci:
Partner pro strojírenství, apod.)

AutoCAD, Inventor, 3ds max, Revit,
Autodesk Map 3D, AutoCAD Mechanical.

Název statutu ve VIP placeném členství  

Autodesk Academia 
Partner pro strojírenství

Autodesk Inventor Professional
AutoCAD Mechanical

Autodesk Academia
Partner pro stavebnictví

Autodesk AutoCAD Architecture
nebo Autodesk Revit Architecture

Autodesk Academia
Partner pro infrastrukturu

Autodesk Map 3D
nebo Autodesk Civil 3D

Autodesk Academia
Partner pro digitální média

Autodesk 3ds Max Design
Autodesk 3ds Max

Autodesk Academia
Partner pro elektrotechniku

Autodesk Autocad Electrical
Autodesk ECSCAD

Podmínkou pro získání příslušného statutu pro školní rok je mít nainstalovanou poslední nebo předposlední verzi Autodesk programů.

Požadavky na technické vybavení:

Učebna pro výuku musí mít takovou konfiguraci počítačů, odpovídající minimálním požadavkům uvedeným u příslušné verze programového řešení. O zaslání konfigurace počítačů lze požádat na adrese:
edu@c-agency.cz Tel: 541 143 317

Pro získání Akademických licencí zdarma přejděte na Akademický portál Autodesku:
Autodesk Education Community

Vybrané produkty níže mohou učitelé a studenti získat zcela zdarma:
Seznam produtků zdarma

Technická podpora Autodesk

Doporučujeme školení:

Správa a instalace softwaru Autodesk
Hromadná instalace počítačů a aplikací