Podmínka č.2 - Požadavky na učitele

Podmínka č.2 - Požadavky na učitele

Podmínkou získání členství v Autodesk Academia Programu a z toho vyplývajících výhod je odpovídající kvalifikace učitele. Prokazuje se certifikátem ATC od ACADEMIC PARTNER opravňujícím pak ve výuce používat odpovídající programové vybavení fy Autodesk. Certifikát se vystavuje na konkrétní produkt a jeho verzi.  
Přípustné je proškolení předposlední verze softwaru.

K získání členství je zapotřebí mít 2 certifikované učitele školy.

Další učitelé ze stejné školy, kteří chtějí také certifikovat své studenty musí vlastnit rovněž certifikát (Certificate of completion) na aktuální verzi ze školení ATC.

Škola v Autodesk Academia Programu pověří 1 učitele jako administrátora programu - kontaktní osobu, která komunikuje a zodpovídá za průběh programu.

Vzor certifikátu