Bankovní spojení

Údaje o společnosti:

Computer Agency o.p.s.,

Zábrdovická 15/16
Zábrdovice, 615 00 Brno

 
IČO: 25549511
DIČ: CZ25549511

Společnost je registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností u KOS v Brně,
oddíl O, vložka 94.

Bankovní spojení společnosti:

FIO Banka, č. účtu 2500052615 / 2010. 

Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ.

E-mail: info@c-agency.cz