Informace o kurzech

 

 

Místo konání:

Administrativní budova NOSRETI
Křenová 409/52
2. patro
Brno
602 00Časový harmonogram u celodenních školení:

09:00 - 10:30 zahájení, výuka
10:30 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:00 výuka
12:00 - 12:40 přestávka na oběd
12:40 - 16:00 výuka  
Vyučovací hodina se počítá 45 minut.

Večerní kurzy - harmonogram:

16:00 - 18:30 výuka
18:30 - 18:45 přestávka 
18:45 - 20:00 výuka 


Jakým způsobem se u nás můžete přihlásit na školení

 • vyplněním on-line přihlášky přímo na webu.
  Tato přihláška je vždy součástí informací o jednotlivých kurzech.

 • telefonicky na čísle: + 420 725 088 462

 • e-mailem/poštou - vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: info@c-agency.cz ,
  nebo na adresu: Computer agency, o.p.s., Administrativní budova NOSRETI
  Křenová 409/52, 602 00
  Brno

Přijetí přihlášky Vám vždy písemně potvrdíme. Týden před kurzem Vám na uvedený e-mail pošleme bližší informace o kurzu (popř. o zajištěném ubytování).

 

Jak probíhá výuka?

V kurzech je maximální počet účastníků 12 tak, aby se lektor stihl věnovat každému i individuálně.
Výuka probíhá na počítačích teoretickou a praktickou formou. Vysvětlované učivo je prezentováno pomocí dataprojektoru a interaktivní tabule, každý tak vidí práci lektora.
Účastníci si učivo zkouší na svém počítači.

 

Způsob platby, bankovní spojení

Po obdržení přihlášky Vám vystavíme zálohovou fakturu, kterou Vám zašleme e-mailem. Pokud potřebujete tištěnou verzi zálohové faktury, je nutné nás o tom informovat. Fakturu prosím uhraďte neprodleně po jejím přijetí.

Koncovou fakturu (daňový doklad) Vám vystavíme buď po připsání příslušné částky za školení na náš účet, anebo ihned po zaplacení kursovného.
Tuto fakturu obdržíte poštou nebo e-mailem.

Údaje o společnosti:
Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno


IČO: 25549511
DIČ: CZ25549511

Společnost je registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností u KOS v Brně,
oddíl O, vložka 94.

Bankovní spojení společnosti:

FIO Banka, č. účtu 2500052615 / 2010

Placení v KČ

FIO Banka č. účtu 2500052615/2010
IBAN: CZ6820100000002500052615
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ.  Fyzické osoby číslo objednávky.

Placení v €

Číslo účtu          2100052616/8330
IBAN:              CZ5920100000002100052616

BIC/SWIFT:    FIOBCZPPXXX

Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ.  Fyzické osoby číslo objednávky.

Platba za kurz:

 •  Platba za kurz musí být připsána na bankovní účet nejpozději 3 dny před zahájení kurzu.

Storno podmínky

 • Pokud zrušíte kurz 10 pracovních dní před zahájením školení, z kursovného Vám bude odečten manipulační poplatek 300Kč. Peníze odešleme zpět na č. účtu, z něhož peníze přišly.
 • V případě zrušení účasti v kratším termínu se kursovné nevrací. Je ovšem možné, abyste za sebe našli náhradu. Pokud jsou součástí kurzu učebnice či nějaké výukové materiály, máte na ně samozřejmě právo a rádi se s Vámi domluvíme na formě předání.
 • Zrušení své účasti je nám účastník povinen oznámit písemnou formou. O storno podmínkách rozhoduje datum přijetí oznámení o zrušení.
 • Do 10 dnů před záhajením kurzu máte také možnost změnit termín kurzu.

Konání kurzů:

 • Vyhrazujeme si právo přesunout datum konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit
  (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu).

 

Ubytování

Na dotaz.