Profil společnosti

Computer Agency o.p.s. je stabilní firma s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání informačních a CAD technologií.

Naše činnost je podložena 20letou zkušeností s pořádáním kurzů, seminářů, workshopů a konferencí. Místo konání kurzů se také během 20 let nezměnilo, je jím Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technickém v Brně. Změnil se pouze právnický subjekt zajišťující nabízené služby. Tato změna je dána legislativními úpravami. Činnost školícího střediska zajišťoval právní subjekt Nadace pro rozvoj CAD/CAM/CIM technologií transformující se podle zákona 248/95 Sb. na o.p.s. (obecně prospěšnou společnost). Název společnosti se změnil na Computer Agency o.p.s., která přebrala veškerou činnost vykonávanou nadací.

Základním posláním společnosti zůstává i nadále:

Podpora výuky CAD technologií na středních technických školách, středních odborných učilištích, gymnáziích a vysokých technických a přírodovědných školách formou vzdělávání pedagogů, studentů, pořádáním soutěží a konferencí, tvorbou výukových a metodických materiálů, účastí v projektech OPVK a spolupráci s předními softwarovými firmami.

Předmětem doplňkové činnosti společnosti je realizovat vzdělávací kurzy v těchto oblastech:

  • CAD/CAE/CAM, CAD KURZY,
  • MS Office
  • Komunikační technologie INTRA/INTERNET
  • Servery/sítě
  • E - learning
  • Soft Skills
  • Grafický design
  • Rekvalifikační kurzy CAD

Naším cílem je nabídnout Vám vzájemně integrované vzdělací moduly s nejvyšší kvalitou lektorů, instruktorů, konzultantů, oponentů a manažerů tak, aby projekty, které hodláte realizovat, byly řešeny lidskými zdroji odpovídajícími výši investičních prostředků vložených do projektu. Computer Agency o.p.s. dává přednost komplexnímu posouzení vzdělávání jako jsou nezbytné a často opomíjené součásti investic do technického a programového vybavení, investic do technologií atp. Uvědomujeme si, že zajistit kvalifikované a certifikované lektory znamená jejich zapojení do vědecko-výzkumných úkolů, realizací projektů v národních i mezinárodních podmínkách. I v této oblasti si postupně vytváříme odborné a společenské renomé, což dokazuje naše spolupráce na mezinárodních projektech.

Požadavky trhu sledujeme více než 20 let a reagujeme na jeho potřeby nabídkami nových aktuálních témat.

Máte-li zájem se blíže seznámit s naší společností, rádi Vás přivítáme a vypracujeme Vám vzdělávací projekt na klíč odpovídající Vašemu podnikatelskému záměru.

Výroční zpráva Computer Agency za rok 2017.

Naše certifikáty

Autodesk Authorized Training Centrer 2018

Autodesk Academic Partner AAP 2018

Autodesk Authorized Traingin Center - Brno, Praha

 

Autodesk Authorized Academic Partner

 

Autodesk Authorized Certification Center