Profil společnosti

Computer Agency o.p.s. je stabilní firma s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání informačních a CAD technologií.

Naše činnost je podložena 20letou zkušeností s pořádáním kurzů, seminářů, workshopů a konferencí. Místo konání kurzů se také během 20 let nezměnilo, je jím Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technickém v Brně. Změnil se pouze právnický subjekt zajišťující nabízené služby. Tato změna je dána legislativními úpravami. Činnost školícího střediska zajišťoval právní subjekt Nadace pro rozvoj CAD/CAM/CIM technologií transformující se podle zákona 248/95 Sb. na o.p.s. (obecně prospěšnou společnost). Název společnosti se změnil na Computer Agency o.p.s., která přebrala veškerou činnost vykonávanou nadací.

Základním posláním společnosti zůstává i nadále:

Podpora výuky CAD technologií na středních technických školách, středních odborných učilištích, gymnáziích a vysokých technických a přírodovědných školách formou vzdělávání pedagogů, studentů, pořádáním soutěží a konferencí, tvorbou výukových a metodických materiálů, účastí v projektech OPVK a spolupráci s předními softwarovými firmami.

Předmětem doplňkové činnosti společnosti je realizovat vzdělávací kurzy v těchto oblastech:

  • CAD/CAE/CAM, CAD KURZY,
  • MS Office
  • Komunikační technologie INTRA/INTERNET
  • Servery/sítě
  • E - learning
  • Soft Skills
  • Grafický design
  • Rekvalifikační kurzy CAD

Naším cílem je nabídnout Vám vzájemně integrované vzdělací moduly s nejvyšší kvalitou lektorů, instruktorů, konzultantů, oponentů a manažerů tak, aby projekty, které hodláte realizovat, byly řešeny lidskými zdroji odpovídajícími výši investičních prostředků vložených do projektu. Computer Agency o.p.s. dává přednost komplexnímu posouzení vzdělávání jako jsou nezbytné a často opomíjené součásti investic do technického a programového vybavení, investic do technologií atp. Uvědomujeme si, že zajistit kvalifikované a certifikované lektory znamená jejich zapojení do vědecko-výzkumných úkolů, realizací projektů v národních i mezinárodních podmínkách. I v této oblasti si postupně vytváříme odborné a společenské renomé, což dokazuje naše spolupráce na mezinárodních projektech.

Požadavky trhu sledujeme více než 20 let a reagujeme na jeho potřeby nabídkami nových aktuálních témat.

Máte-li zájem se blíže seznámit s naší společností, rádi Vás přivítáme a vypracujeme Vám vzdělávací projekt na klíč odpovídající Vašemu podnikatelskému záměru.

Výroční zpráva Computer Agency za rok 2014.

Naše certifikáty

Autodesk Authorized Traingin Center - Brno, Praha

 

Autodesk Authorized Academic Partner

 

Autodesk Authorized Certification Center