Digi Profese

Příprava lektorů, konzultantů a učitelů dalšího profesního vzdělávání v oboru digitálního designu CZ.04.1.03/3.3.11.1/2641

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt "Příprava lektorů a učitelů dalšího profesního vzdělávání v oboru digitálního designu" si klade za cíl přispět k rozvoji nabídky dalšího profesního vzdělávání vytvořením vzdělávacího programu (dvousemestrální kurz zahrnující 6 dvoudenních vyukových modulů, navazující tutoriály, konference, vývoj studijních opor, e-learningové verze studijních materiálů, CD).

Cílem je proškolení cílové skupiny - lektorů a konzultantů - a vývoj a realizace vzdělávacího programu, který je zaměřen na inovaci procesů v technologicky orientovaných podnicích.
Jedná se o modulárně strukturovaný vzdělávací program. Jednotlivé moduly jsou navrženy tak, aby řešily potřeby klíčových profesí podniků.

 • Modul č.1: Projektové řízení
 • Modul č.2: TRIZ - Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání
 • Modul č.3: Správa životního cyklu výrobku
 • Modul č.4: Virtual prototyping
 • Modul č.5: Rapid Prototyping
 • Modul č.6: Marketing Management



Kontakty:

Administrátor projektu:
Barbora Bejčková

Koordinátor projektu:
Ing. Vlastimil Bejček CSc.


Formulář „Prezentace projektu ESF“

Název programu

(JPD 3, OP RLZ, CIP EQUAL)

OP RLZ
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a učitelů dalšího
profesního vzdělávání v oboru digitálního designu
Číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.11.1/2641

Realizátor projektu

(název/ obchodní jméno příjemce)

Vysoké učení technické v Brně,

Centrum vzdělávání a poradenství

Finanční podpora z ESF

(v Kč)

4 829 250 Kč

Stručný obsah

(max 1 000 slov)

Projekt Příprava lektorů, konzultantů a učitelů
dalšího profesního vzdělávání v oboru digitálního
designu
je zaměřen na inovaci procesů v technologicky
orientovaných podnicích a inovaci vzdělávacího
programu na školách.

Program je určen lektorům, konzultantům a učitelům
působícím v oblasti profesního vzdělávání, konstruktérům,
technologům a výpočtářům z pracovišť v JMK a učitelům
středních odborných škol a učilišť.

Jedná se o modulárně strukturovaný vzdělávací program.
Jednotlivé moduly jsou navrženy tak, aby řešily potřeby
klíčových profesí podniků.
Všechny moduly budou účastníkům projektu k
dispozici v distanční podobě – formou e-learningu,
která umožňuje on-line přístup, komunikaci s lektorem,
přístup na další studijní materiály, testy, sdílet informace
s ostatními účastníky atd.

 • Modul č.1: Projektové řízení
 • Modul č.2: TRIZ - Tvorba a řešení inovačních
  až invenčních zadání
 • Modul č.3: Správa životního cyklu výrobku
 • Modul č.4: Virtual prototyping
 • Modul č.5: Rapid Prototyping
 • Modul č.6: Marketing Management

Prezenční forma je zajištěna konferencí
Digital Design Fórum (29.3.2007),
na kterou budou tématicky navazovat
workshopy zaměřené na jednotlivé moduly.

Partnery projektu jsou: SVS FEM spol. s r.o.
a Computer agency o.p.s.

Doba realizace projektu

(od –do)

30.1.2006 – 30.1.2008

Kontakt

Řešitel: Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

tel.: +420 541 145 105, +420 541 143 262

Výše uvedenou tabulku najdete také na webu:

http://www.esfcr.cz/files/clanky/5103/formular_prezentace_projektu.pdf