Leonardo da Vinci

Computer Agency o. p. s. je spolu s ostatními evropskými partnery a s předkladatelem - německou společností CADFEM GmbH, řešitelem projektu Leonardo da Vinci programu s názvem ESoCAET II.

ESoCAET II

Computer Agency o. p. s. je spolu s ostatními evropskými partnery a s předkladatelem - německou společností CADFEM GmbH, řešitelem projektu Leonardo da Vinci programu s názvem ESoCAET II.

Computer Agency o. p. s. je spolu s ostatními evropskými partnery a s předkladatelem - německou společností CADFEM GmbH, řešitelem projektu Leonardo da Vinci programu s názvem ESoCAET II.

Projekt ESoCAET II – vzdělávací aktivity v simulaci pro odborníky vychází z úspěšného pilotního projektu ESoCAET I., v rámci kterého byl vyvinut a nabízen akreditovaný magisterský program pro další vzdělávání v simulacích pomocí numerických metod. Nový projekt je koncipován převážně jako e-learningový materiál určen pro uživatele simulací se zaměřením na výpočtovou mechaniku.

Rychlejší a efektivnější počítačová simulace stále více nahrazuje klasické pokusy a je používána např. pro simulaci crash testů, zkoušky elektromagnetické kompatibility součástek, vývoj okenních konstrukcí,…)

Znalosti simulace umožňují uživatelům řešit problémy efektivněji a tím dosáhnout evropských kvalit.

ESoCAET

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací,

jež jsou jejich obsahem.

odkaz na ESoCAET

 

CADFEM GmbH (Niemcy)
European School of CAE Technology Anja Vogel
tel.:+49 8092-7005-52
info@esocaet.coml
www.esocaet.com

 

Computer Agency o.p.s.
Miriam Bejčková
te.l: +420 541 143 262

Odkaz na e-learningový kurz Moodle:

http://www.e-learning.esocaet.com/esocaet2/cz/