NetTechGen

NetTechGen

Nettechgen

Tisková zpráva -  začátek projektu

Tisková zpráva - konec projektu

Co projekt řeší? Vzdělání středoškolských pedagogů v následu jících oblastech:   

 • AutoCAD - základní
 • Invetor - strojírenství
 • Revit - stavebnictví
 • Mechatronica - elektrotechnika, automatizace, robotika
 • MAP 3D - geografie, GIS
 • 3ds Max - vizualizace, animace
 • Project Management - projektové řízení

Tvorba e-larningových a metodických materiálů k daným předmětům

 • vytvořeny pro 40 hodinovou výuku (vyučovací hodina - 45 minut)
 • usnadní přípravu pedagogům
 • motivují studenty moderním přístupem k výuce
 • předměty budou akreditovány nebo reakreditovány u MŠMT, aby odráželi nejnovější poznatky a aby je bylo možno vyučovat   
 • některé moduly budou upraveny pro výuku žáků se SVP

Ke stažení zde.

Ukončení projektu

Společnost Computer Agency úspěšně ukončila projekt NetTechGen.

Minulý měsíc skončil projekt financovaný ze zdrojů EU – „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků v technických oborech s podporou digitálních technologií.“ Projekt si kladl za cíl zvednout úroveň vyučování technických předmětů na středních školách Jihomoravského kraje prostřednictvím vzdělání pedagogů v kurzech CAD technologií. Jednalo se především o kurzy zaměřené na technické kreslení a konstruování, vizualizaci a animaci a projektové řízení zaměřené na technické projekty. Školení probíhala v moderně vybavené učebně společnosti Computer Agency o.p.s. na počítačích s nejnovějšími verzemi software a hardware, nebo přímo na školách díky mobilní učebně. Takto se podařilo úspěšně podpořit přes 150 pedagogů, kteří nyní své nabyté vědomosti mohou předávat svým studentům a lépe je tak připravit nejen na budoucí pracovní kariéru v kraji, kde strojírenské a stavební společnosti jsou významnými zaměstnavateli, ale i na případné další studium na technických vysokých školách.

V rámci projektu byly také vytvořeny e-learningové materiály pro podporu výuky technických předmětů, které významně zjednoduší  přípravu pedagogů do hodin i samotnou výuku. Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách www.c-agency.cz. Dalším přínosem projektu byly exkurze do výrobních společností, které CAD technologie ve výrobním procesu používají. Zástupci firem pedagogům ukázali pracovní prostředí a seznámili je s požadavky na absolventy středních škol. Pedagogové se seznámili s výrobou obráběcích strojů ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s., s 3D tiskem ve společnosti MCAE Systems, s.r.o. a na Fakultě strojního inženýrství VUT a s výrobou laserových spektroskopů ve společnosti AtomTrace s.r.o..

V návaznosti na projekt se mohou školy zapojit do Autodesk Academia Programu vedeným společností Computer Agency o.p.s. Program je určen středním a vysokým školám vyučujícím CADovské technologie, snaží se jim zprostředkovávat nejnovější informace z prostředí výuky a vývoje v CAD/CAM technologií a umožňuje jejich studentům získat mezinárodně uznávaný certifikát – Autodesk Certificate of Completion.

Kontakt
Marek Rozehnal
rozehnal@c-agency.cz
tel. +420 728 768 164