PROKOP

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků CZ.04.1.03/3.2.15.1/0072

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Stručný obsah projektu:

Účelem projektu je realizace dvousemestrálního kurzu "Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků" v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako součásti celoživotního učení. Kurz je zaměřen na získání klíčových životních dovedností pedagogů, které jim umožní realizovat kurikulární reformy, proto je kurz širokoprofilově zaměřen na startegické řízení (modul Tvorba strategie školy s důrazem na inovační strategie vzdělávacích kurikulií a strategii v ICT), řízení projektů (modul Projektové řízení s důrazem na projektové řízení výuky-PBL Project Based Learning, řízení národních a mezinárodních projektů), dále na využití ICT v pedagogickém procesu, administrativní a řídící práci školy (modul informační a komunikační technologie). Tyto moduly jsou základem pro uplatnění standardů v rámci Evropské unie (modul Vzdělávací politika EU). Uplatnění absolventů škol na trhu práce je primární hodnotícím měřítkem kvality školy, proto jsou zařazeny moduly Profesní poradenství a modul Marketing školy.

Veškeré informace a aktuality na: http://www.vu.vutbr.cz/prokop

Tisková zpráva

kontakty:

Administrator projektu:
Magdalena Synková
tel: +420 541 145 110


Koordinátor projektu:
Ing. Vlastimil Bejček CSc.
tel: +420 541 145 105
e-mail: info@c-agency.cz