SYNERGIE

Projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.1.15.2/0393 - Další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt „ Další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem“ má prohloubit spolupráci středních škol s průmyslovými podniky, zkvalitnit školní vzdělávací programy, profilovat školy jako partnery pro daný průmyslový obor – strojírenství, stavebnictví, architektura, elektroenergetický průmysl, infrastruktura atd.

V rámci projektu projde 30 pedagogických pracovníků kurzem zaměřeným na získání klíčových dovedností, díky kterým budou schopni vypracovat profil absolventa, vyhledávat a komunikovat s průmyslovými partnery i studenty.

Vzdělání se uskutečňuje formou blended learningu – prezenční výuka formou školení a seminářů, distanční forma pomocí e-learningu.


Výukové moduly:

  • Tvorba odborného kurikula
  • Tvorba virtuálních týmů
  • Informačně poradenské služby
  • Soft skills
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Standardy EU