AutoCAD Mechanical školení

1.    Spuštění AutoCADu Mechanical

 • spuštění z nabídky Start
 • spuštění pomocí zástupce na pracovní ploše MS Windows

2.    Pracovní prostředí AutoCADu Mechanical

 • seznámení se s pracovním prostředím
 • základní názvosloví
 • výchozí nastavení norem a chování Mechanicalu

3.    Nástrojové panely, palety, pásy karet (ribbony)

 • nástrojové panely ukotvené, plovoucí
 • umístění a přemístění nástrojového panelu
 • použití nástrojového panelu
 • roletové menu v nástrojovém panelu
 • rozbalovací tlačítka, rozbalovací menu
 • palety, pásy karet (ribbony) a manipulace s nimi
 • úpravy pracovního prostředí (XML CUI soubory)
 • vytváření vlastních panelů nástrojů a pásů karet
 • vytváření vlastních příkazů (tlačítek)

4.    Práce s výkresy

 • otevření nového čistého výkresu
 • otevření šablony výkresu
 • částečné načtení výkresu
 • uložení výkresu
 • uložení výkresu pod jiným jménem
 • uložení šablony výkresu
 • zpětná kompatibilita
 • spolupráce s Autodesk Inventorem

5.    Souřadný systém

 • zopakování nejdůležitějších znalostí

6.   Rozšířené kreslení geometrických objektů

 • kreslení geometrických objektů s využitím rozšířených funkcí Mechanicalu

7.    Modifikace objektů

 • zopakování nejdůležitějších znalostí

8.    Hladiny

 • použití filtů hladin
 • použití stavu hladin
 • vysvětlení automatizované správy hladin AutoCADu Mechanical

9.   Šrafování

 • zopakování nejdůležitějších znalostí
 • zjednodušené šrafování Mechanicalu

10. Text a popisování výkresu

 • zopakování nejdůležitějších znalostí

11.   Kótování a strojírenské značky

 • Power kóty - využití pokročilých nástrojů Mechanical pro kótování
 • značky svarů, drsností, pozic, tolerancí...

12.   Normalizované součásti, prvky, díry, generátory

 • díry a spojovací materiál (šroubové spoje…)
 • válcované ocelové profily
 • generátor pružin
 • generátor hřídelí
 • generátor řetězových a řemenových převodů
 • vačky
 • vkládání do výkresu
 • nastavení použité normy

13.   Pozice a kusovník

 • pozicování výkresu ruční a automatické
 • pozicování vyráběných dílů
 • vložení rámečku výkresu
 • generování kusovníků
 • nastavení kusovníků

14.   Strojírenské a konstrukční výpočty

 • šroubové spoje, ložiska, hřídele
 • pevnost v ohybu, momenty setrvačnosti
 • využití MKP (FEM) ve 2D výkresech

15.   Tvorba detailů

 • automatizované vytvoření detailů ze stávajících výkresů
 • nastavení popisků detailů

16.   Bloky

 • zopakování nejdůležitějších znalostí

17.   Bloky s atributy

 • význam
 • vytvoření a použití
 • podrobné nastavení atributů
 • extrahování atributů

18.   Externí reference

 • význam externích referencí
 • typy externích referencí (DWG, DGN, DWF, PDF)
 • připojení
 • znovunačtení
 • odpojení
 • změna cesty
 • oříznutí
 • úchopové body na PDF podkladech
 • práce s hladinami PDF výkresů

19.   Rastrové obrázky

 • vložení
 • úpravy
 • editace
 • odstranění

20.   Hyperlinky

 • propojení objektu s hyperlinkem
 • nastavení hyperlinku
 • spuštění hyperlinku

21. Výkresový a modelový prostor

 • rozdíly, výhody
 • přepínání
 • vytvoření pevných (vázaných) výřezů
 • vytvoření volných (plovoucích) výřezů
 • řízení viditelnosti objektů ve volných výřezech
 • lokální přepis vlastností objektů ve volných výřezech
 • editace výkresu ve volných výřezech

22.   Tisk

 • nastavení tiskového zařízení
 • nastavení papíru, měřítka, okrajů …
 • nastavení stylu vykreslování
 • tvorba needitovatelných PDF výkresů pro klienty
 • náhled

V případě jakýchkoli otázek se na nás můžete obrátit:
e-mail:   info@c-agency.cz 
tel:  +420 511 205 378

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie