Inventor Professional - pro středně pokročilé

 • Součásti

 • Náčrty (2D)

 • Křivka výrazu

 • Bloky

 • Vložení obrázku, body, ACAD

 • Náčrty 3D

 • Kreslení objektů pomocí přesného zadání

 • Spirálová křivka

 • Vložení bodů

 • Vícetělové součásti

 • Odvození do sestavy

 • Odvozování komponent

 • Pohledová reprezentace

 • iPrvky

 • iSoučásti

 • Objemová primitiva

 • Příkazy pro tvorbu plastových součástí

 • Mračna bodů

 • Sestavy

 • Vytváření vazeb - příkaz Sestavení

 • Vytváření vazeb - příkaz Spoje (AIP 2014)

 • Top-down design

 • Polohové reprezentace

 • Pohledová reprezentace

 • Úroveň detailu

 • Vytváření komponent v sestavě

 • Adaptivita

 • Využívání komponent Obsahového centra

 • iSestavy

 • Design Akcelerátory

 • Výkresy

 • Vytvoření kótovacího stylu

 • Pohledové a polohové reprezentace ve výkresech

 • Kusovníky

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie