Inventor Professional - vizualizace a animace

I. Vizualizace statických obrázků

1. Rendrování statických obrázků
1.1 Společné volby okna pro rendrování statických obrázků
1.2 Specifické volby okna pro rendrování statických obrázků
1.3 Využití preddefinovaných prvků pro tvorbu rendrovaného
obrázku
1.4 Modifikace stávajících a tvorba nových prvků ovlivňujících
vzhled scény

II. Animace

2. Animace vazeb
2.1 Vazby pro animaci ve zdrojové sestavě
2.2 Animace vazeb

3. Animace útlumu komponent
3.1 Vytvoření útlumu komponenty
3.2 Odstranění útlumu komponenty
3.3 Vytvoření útlumu nových komponent

4. Animace komponent
4.1 Vypnutí kolidujících vazeb
4.2 Nastavení rozpadu komponent

5. Animace parametrů
5.1 Export parametrů ze sestavy
5.2 Výběr parametrů v rámci Inventor Studia
5.3 Vytvoření animace parametrů

6. Animace polohových reprezentací
6.1 Vytvoření polohových reprezentací
6.2 Animace polohových reprezentací

7. Animace světel
7.1 Příprava scény pro animaci
7.2 Animace celého stylu osvětlení
7.3 Animace světelného zdroje

8. Animace kamery
8.1 Odvození akce kamery z pohledu
8.2 Otáčení kamery kolem cíle
8.3 Pohyb kamery po trajektorii

III. Tvůrce videa

9. Kombinování pohledů z různých kamer
9.1 Příprava scény pro rendrování pomocí Tvurce videa
9.2 Použití Tvůrce videa

V případě jakýchkoli otázek se na nás můžete obrátit:
e-mail:   info@c-agency.cz 
tel:  +420 511 205 378

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie