Autodesk Academia DESIGN 2015

10.04.2015

Autodesk Academia DESIGN je tradiční odborná soutěž žáků zejména středních průmyslových škol. Jedná se o soutěž v ovládnutí základního programového vybavení pro počítačovou podporu konstruování (CAD). Mezi nejpoužívanější produkty patří řešení firmy Autodesk, Inc. Tato firma svou vstřícnou licenční politikou umožňuje přípravu žáků nejen ve škole, ale i doma na vlastních počítačích.

Soutěž Autodesk Academia DESIGN začala v 90. letech 20. století, v době, kdy se CAD technologie stávala nezbytnou složkou odborného vzdělání středoškoláků a zejména strojařů. Plzeňská strojnická průmyslovka byla už v této době velmi úspěšnou školou. V roce 2015 se stala jako SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň i pořadatelem 21. ročníku této celostátní (a díky účasti žáků ze Slovenska mezinárodní) soutěže. Partnery jí byly ZČU v Plzni, Autodesk, Inc., 3dconnexion a některé přední plzeňské firmy a instituce (Škoda Transportation, a.s., Doosan Škoda Power, Techmania Science Center, Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj, ). Právě Techmania Science Center poskytla prostory pro slavnostní zahájení a také pro vyhlášení výsledků za účasti představitelů kraje, města, ZČU a spolupracujících firem.

Soutěžilo se ve třech kategoriích: 2D kreslení technických výkresů - studenti, 3D modelování - studenti a 3D modelování - učitelé. Hodnotící porotu tvořili učitelé pořádající školy a pracovníci ZČU v Plzni. Zúčastnili se zástupci 25 škol, z toho 1 ze Slovenska. Vlastní soutěž probíhala v prostorách SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň. Její žáci se nezúčastnili, protože pořádající škola již tradičně nesoutěží.  Hodnoceni byli nejen jednotlivci, ale vyhlášena byla i nejúspěšnější škola. Tou se stala Střední průmyslová škola na Proseku, Praha. Žáci, kteří obsadili první místa v jednotlivých kategoriích, obdrželi profesionální certifikát Autodesku a 3d myš. Na závěrečném společném obědě se všichni účastníci vyjádřili o organizaci 21. ročníku této prestižní odborné soutěže velice příznivě.

AUTODESK ACADEMIA DESIGN 2015

Výsledky soutěže

Kategorie 2D kreslení – studenti:
1. místo Vít Horáček, VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice,
2. místo Ondřej Novák, SPŠ Ústí nad Labem,
3. místo Dan Schöberle, SŠPU Opava

Kategorie 3D modelování – studenti:
1. místo Štěpán Turoň, SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek,
2. místo Pavel Tašek, SPŠ Trutnov,
3. místo Petr Zym, SPŠ Ostrava – Vítkovice

Kategorie 3D – učitelé:
1. místo Petr Matiasovits, SPŠ strojnická, škola hl. m. Prahy,
2. místo Lukáš Procházka, SPŠ na Proseku, Praha,
3. místo Čestmír Suchoň, SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek

Josef Gruber,

SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň

Naše společnost spolu s Autodeskem tuto soutěž zorganizovala poprvé před 21 lety a od té doby můžeme jako čestní hosté sledovat vzrůstající zájem o účast a vzrůstající kvalitu soutěže. V posledních letech je patrné, že organizace soutěže neleží na několika málo učitelích odborných předmětů, ale do soutěže se zapojuje značná část pedagogického sboru spolu s vedením školy. Také se stalo samozřejmostí, že při vyhlášení výsledků soutěže jsou přítomni zástupci odborů školství krajů nebo městských částí a zástupci spolupracujících firem. A co je nejdůležitější, soutěžící studenti přijíždí perfektně připraveni, protože si sami uvědomují, že i když nestanou na stupních vítězů, investují do svého vzdělání a do své úspěšné budoucnosti. Jsem moc ráda, že se soutěž stala jedním z pevných pilířů Autodesk Academia Programu a že všichni zúčastnění mohou za sebou vidět smysluplnou práci.

Miriam Bejčková,

Computer Agency  o.p.s., spolupořadatel soutěže