Prezentace přednášejících Autodesk Academia Fórum 2014

24.11.2014
Fotografie zde:

Operační programy EU pro podporu výuky na středních školách
Ing. Vlastimil Bejček - Centrum podpory projektů

Software pro školy zdarma - výhody a úskalí.
Roman Obroučka - Computer agency o.p.s

Přehled jednotlivých sw v suitech, jak jejich používáním roste produktivita práce a proč by se ve školách kromě vertikálního sw měly učit i tyto produkty.
Ing. Radek Zahradník - Computer agency o.p.s

Výuka nástrojů BIM z pohledu vysokého školství.
Ing. Petr Matějka - ČVUT PRAHA - Fakulta stavební

Profil absolventů technických škol všech stupňů optimální pro potřeby zaměstnavatelů.
Přes rozmanitost  uplatnění absolventů technických škol je možné dopředu stanovit prioritní - v určitém smyslu z hlediska obsahu osnov výuky a přípravy budoucích techniků - požadavky na jejich odborný, všeobecný i morální profil. Tento profil musí být váhově modifikován pro stupeň vzdělání, budoucí pracovní zařazení, teritorium. Na profil absolventa logicky navazuje systém firemního a celoživotního vzdělávání.
Ing. Jiří Michele - TOS Kuřim - OS, a.s.

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy
technických a přírodovědeckých oborů