Projektové řízení krok za krokem - Brno

25.04.2018

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat ucelený přehled o řízení projektu ve všech jeho fázích.
Naučíte se, jak projekt efektivně zadat, naplánovat, uřídit, ukončit a vyhodnotit, to vše ryze prakticky na případových studiích.
Získáte také přehled o tom, jak používat nejen „tvrdé“ nástroje, jako je harmonogram či analýza rizik, ale seznámíte se také s nejdůležitějšími „měkkými“ dovednostmi projektových manažerů.
V každé fázi životního cyklu projektu si na společné případové studii ukážeme klíčové techniky a nástroje dobrého projektového řízení. Každý probíraný nástroj či techniku si ihned vyzkoušíte na samostatné případové studii nebo na příkladu z Vaší vlastní praxe.

15. - 16. 5. 2018 9:30 - 16:30

Lektor: Ing. Jiří Krátký - výkonný ředitel společnosti PM Consulting s.r.o.

Základní pojmy projektového řízení (projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, atp.)

Správně provedené zahájení projektu

 • práce se zadavatelem – získání co nejlépe specifikovaného zadání na projekt
 • definice projektu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
 • stanovení kritérií úspěchu
 • identifikační listina projektu – případová studie, reflexe

Plánování

 • plán řízení projektu
 • dekompozice struktury projektu: work breakdown structure (WBS)  – případové studie, reflexe
 • stanovení vhodné organizační struktury projektu, rozdělení rolí
 • matice odpovědností – případová studie, reflexe

2 den 

 • různá pojetí plánování času
 • metoda kritické cesty – praktický nácvik, případové studie
 • plánování zdrojů, řešení přetížení zdrojů
 • plánování rozpočtu projektu, práce s rezervou
 • řízení rizik projektu, práce s riziky v průběhu životního cyklu projektu, případové studie


Realizace projektu

 • různá pojetí sledování a vyhodnocování projektu v realizační fázi
 • reporting – praktický nácvik efektivního reportingu
 • sledování projektu – praktický nácvik, případové studie
 • změny projektu a jejich řízení

Ukončení a vyhodnocení projektu

 • ukončení projektu
 • lessons learned

Světové standardy projektového řízení

 

Přihláška na info@c-agency.cz