Revit ve stavební praxi I – Jak začít

02.08.2016

BIM (Building Information Modeling … Informační model budovy) je nový způsob projektování a komunikace ve stavebnictví. Úvodní kurz, kde se naučíte základům práce s aplikací Autodesk Revit, která využívá technologii BIM. Krom základů se můžete těšit i na praktické tipy od lektorů, kteří BIM aplikují v praxi.

 • Úvod … princip BIM, uživatelské rozhraní.
 • Zobrazení … ovládání a nastavení zobrazení.
 • Začínáme s projektem … podložení DWG, osnova, stěny, podlaží, řezy a pohledy.
 • Úpravy skladeb … skladby stěn a podlah.
 • Stropy a podlahy.
 • Výplně otvorů … dveře, okna, princip rodin.
 • Schodiště.
 • Střechy … šikmé a ploché střechy.
 • Terén … osazení do terénu, práce s S-JTSK.
 • Pohledy … tvorba pohledů na model.
 • Místnosti … legenda místností a ploch.
 • Výkazy … výkazy prvků.
 • Vizualizace … materiály, render a procházka.
 • Výkresy a tisk.
 • Rodiny … tvorba jednoduché rodiny.
 • Ukázka pokročilých možností Revitu (varianty, fáze, TZB)...více zde.

Co je Revit: Aplikace Revit podporuje pracovní postup BIM od konceptu, hmotové studie až po samotnou realizaci stavby. Revit je nástroj určený pro komplexní tvorbu BIM modelu, jehož součástí je i 3D geometrie budovy, kterou můžete využít pro tvorbu koncepčních vizualizací přímo v aplikaci Revit, případně můžete model připravit pro pokročilé renderování v aplikacích 3DS Max, Lumion, apod. Hlavní výhodou aplikace Revit je možnost parametrického modelování a výrazné zlepšení komunikace mezi jednotlivými účastníky výstavby díky sdílení informací.

Termíny školení zde.

 

Školení Revit-ve-stavebni-praxi-i-jak-zacit Brno