Obchodní podmínky E-SHOP

Všeobecné obchodní podmínky:

Základní ustanovení Bezpečnost a ochrana informací Odstoupení od smlouvy

 Informace o produktech a záruka  Platební a dodací podmínky

Základní ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Computer Agency o.p.s.(dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající:

Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno, IČ : 25549511, DIČ : CZ25549511 zabývající se prodejem CAD softwaru a výpočetní techniky spojené s CAD systémy.

Kupující:

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 • Objednávky přes internetový obchod na adrese www.c-agency.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Obchod na adrese Technická 2 Brno:  Pondělí-Pátek :  8:00 – 16:30 hod.

Každý den je k dispozici nový aktualizovaný ceník. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.

 Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

 Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné zrušení objednávky.

U cenových akcí a speciálních promo nabídek za zvýhodněnou cenu je tato cena platná pouze do vyprodání skladových zásob daného produktu. Po vyprodání je zboží z e-shopu odstraněno a zapoložkováno se standartní cenou.

Cena dopravy včetně balného po ČR je 181,50 Kč pro platbu bankovním převodem, v případě dobírky je to 290,- Kč, pokud není u produktu uvedeno jinak. Platbu u zásilek nad 30kg je možné pouze bankovním převodem, nikoliv dobírkou.

Cena dopravy do 10kg na Slovensko je včetně balného 400,- Kč.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www-agency.cz (dále jen „e-shop“)
 • ve výjimečných případech přes obchodníka, e-mailem.

Odstoupení od smlouvy.

podle § 53 Občanského zákoníku je možné při dodržení těchto podmínek:

 • Žádost o odstoupení musí být pouze doporučeným dopisem nebo současně se zbožím !!!
 • Je možné do 14 dnů od odeslání zboží.
 • • Zboží musí byt doručeno osobně nebo přepravní službou do 3 dnů ode dne vypovězení. Zboží musí být dobře zabaleno, aby nebylo poškozeno přepravní službou. Za poškození zboží odpovídá odesílatel (zakazník).
 • • Zboží nesmí vykazovat jakékoliv známky poškození či opotřebení, nebo použití. Musí být dodáno včetně veškerého příslušenství (CD, plných tonerů u tiskáren, kabelu, manuálu, krabice...) V případě poškozeného obalového materiálů je účtováno vrácení zboží do původního stavu dle rozsahu poškození.

V případě že se jedná o zboží s nainstalovaným software bude účtováno uvedení zboží do původního stavu hodinovou sazbou 500,- Kč bez. DPH.(obvykle se jedná o 2-3 hodiny). O tuto částku bude ponížena hodnota dobropisu.

 • Na zboží bude vystaven dobropis a peníze uhrazeny do 30 dnů ode dne podpisu dobropisu zákazníkem, který je pro vyplacení nutný.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; 
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Informace o produktech a záruka.

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Pokud je u produktu uvedena záruční lhůta nižší než 24 měsíců, platí tato snížená záruka pouze pro podnikatelské subjekty. Pro odběratele nekupující na IČO platí standartní záruka 24 měsíců.

Platební a dodací podmínky:

 • platba online bankovním převodem, dobírkou.
 • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty. Přepravce garantuje doručení zásilky v pracovních dnech kamkoliv do ČR do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu edu@c-agency.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie