Má naše instituce nárok?

Chcete-li vědět, zda si můžete zakoupit software pro školu se slevou pro studenty a učitele, pročtěte si následující seznam oprávněných institucí. Akreditované školy mohou kupovat produkty prostřednictvím speciálních programů hromadných licencí společnosti Adobe. Další informace

 • Akreditovaná státní nebo soukromá základní, střední, odborná střední a vyšší škola poskytující denní formu výuky. Patří sem mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší školy, gymnázia, školy pro tělesně postižené, pedagogické vysoké školy, technické vysoké školy, školy vyššího vzdělávání, výzkumné instituce, střediska pro vzdělávání dospělých a státní či státem dotované instituce pro rekvalifikaci nezaměstnaných, kdy výše státních dotací tvoří nejméně 50% nákladů na kurz. Pozn.: Oprávněným státním i soukromým školám, které se nacházejí pouze na jedné adrese nebo které Ministerstvo školství uznává jako samostatný vzdělávací areál pro všechny sociální skupiny, jsou k dispozici školní licence. Tyto školní licence nejsou určeny institucím poskytujícím vyšší než střední vzdělání.
 • Správní kanceláře nebo pedagogické rady vzdělávacích institucí (pro interní použití)
 • Členské organizace ze sektoru školství, například studentské a učitelské unie nebo školské asociace a další organizace, a to podle uvážení společnosti Adobe.
 • Jednotlivě jmenované vzdělávací subjekty schválené společností Adobe, pokud nejsou uvedeny na webových stránkách společnosti Adobe
 • Nemocnice, pokud jsou majetkem vzdělávací instituce nebo je vzdělávací instituce provozuje. Nemocnice v majetku vzdělávací instituce či provozovaná vzdělávací institucí je nemocnice, kterou daná vzdělávací instituce výhradně vlastní nebo nad jejímž každodenním provozem má jako jediná kontrolu.

 • Výzkumné laboratoře, které jsou státní a jsou za ně považovány, vyučují studenty v rámci svého výzkumného cíle a jsou přidruženy k univerzitě nebo je spravuje Ministerstvo školství, případně srovnatelný subjekt
 • Vzdělávací konsorcia a systémy: Společnosti a sdružení, které byly právoplatně založeny a existují podle zákonů daného území, jejichž členy či partnery jsou pouze akreditované školy
 • Další příklady způsobilých organizací jsou příležitostně uváděny na webu společnosti Adobe
 • Nezpůsobilé instituce

  Mezi nezpůsobilé organizace patří:

 • školy, které Ministerstvo v dané zemi neuznává,
 • nemocnice, pokud nejsou majetkem vzdělávací instituce nebo je vzdělávací instituce neprovozuje,
 • vzdělávací střediska a školy udělující certifikáty z kurzů, jako jsou školení počítačových softwarů nebo rekvalifikace, které nejsou akreditovanými školami udělujícími tituly vyžadující
      nejméně dva (2) roky řádného denního studia.
 • Další příklady nezpůsobilých organizací jsou příležitostně uváděny na webu společnosti Adobe
 • Informace pro státní muzea, náboženské organizace a státní knihovny najdete v části věnované oprávněnosti neziskových organizací.
 • Doklad o splnění podmínek

  Společnost Adobe od prodejců vyžaduje, aby oprávněnost vzdělávacích institucí ověřili podle následujících zásad. Tato informace je součástí podepsané smlouvy uzavřené mezi společností Adobe a prodejcem. U nákupů prostřednictvím obchodu pro vzdělávací instituce společnost Adobe také vyžaduje identifikaci.

  Jako vhodná identifikace se použije:

 • platná, oficiální nákupní objednávka vydaná vzdělávacím subjektem,
 • jiný vhodný identifikační dokument aktuálně schválený společností Adobe v seznamu identifikačních dokumentů na webových stránkách společnosti Adobe.
 • Chcete získat slevu?

  Pokud vy nebo vaše škola splňujete výše uvedená kvalifikační kritéria, přejděte na verze softwarů společnosti Adobe určené pro studenty a učitele. Při nákupu pak budete před zaplacením požádání o předložení dokumentu dokládajícího váš nárok.

  V případě jakýchkoli otázek se na nás můžete obrátit:
  e-mail:   info@c-agency.cz 
  tel:  +420 511 205 378

  Filtr:

  Typ uživatele SW
  Oblast použití
  Služby
  Výrobce
  Kategorie