Úvod do projektového řízení online

Termín dohodou - 8 hodin (2 dny)

Vedení projektů je jedním z důležitých principů v moderních způsobech řízení zdrojů. Pojďme spolu identifikovat společné charakteristiky těchto unikátních procesů a naučme se postupy, které nám pomohou toto řízení dělat efektivně. Vhodné pro začínající projektové manažery a projektové pracovníky pracující s veřejnými i soukromými financemi.

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.Školitel: Ing. Marek Rozehnal
Termín: Termín dohodou - 8 hodin
Délka: 2 dny
Dostupnost: Volná místa k dispozici
Vaše cena bez DPH: 4 500 Kč
ks

Úvod do projektového řízení online

Obecně o principech projektového řízení:

Co je projektové řízení, kdy je vhodné ho využít, co je trojimperativ a jaká jsou specifika projektů.

Plánování projektu
Využití metody Logického rámce
• Struktura a využití dané metody, k čemu slouží a proč by se měla využít. Co je vize, cíle a klíčové aktivity projektu. SWAT analýza.
Vymezení rozsahu projektu metodou Work Breakdown Structure:
• Hierarchický rozklad cíle projektu na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí být vytvořeny v průběhu projektu
Plánování projektu v čase, harmonogram projektu a jeho vizualizace:
• Představení metody kritické cesty (Critical Path Method), ukázání Dantova diagramu a návaznosti jednotlivých klíčových aktivit
Analýza zainteresovaných stran:
• Řízení zainteresovaných stran, proč je to dobré a jak mohou zainteresované strany ovlivnit dosažení cíle projektu.
Balancování zdrojů v projektu:
• Metody optimalizace řízení pracovních zdrojů a workflow.
Analýza rizik:
• Představení kvalitativních a kvantitativních metod řízení rizik.
Dokumentace projektu:
• Jaké projektové dokumenty je vhodné vést, řízení dokumentace. Jak udělat, aby se projekt nestal byrokratickým peklem.
 
Realizace projektu
Řízení změn:
• Doporučené postupy pro změnové řízení, jeho autorizace a archivace.
Sledování rozpracovanosti projektu:
• Sledování kde se projekt nachází, metody kalkulace zpoždění a finanční neadekvátnosti.
• Stanovení milníků v projektu a dokončenosti prací

Ukončení projektu
Zpracování poučení z projektu „lessons learned“ – co nám projekt přinesl a co je vhodné příště udělat jinak

V případě jakýchkoli otázek se na nás můžete obrátit:
e-mail:   info@c-agency.cz 
tel:  +420 511 205 378

Přidat příspěvek
Jméno: *
Text: *
 

Zatím nebyl vložen žádný příspěvek do diskuze.Pin It