Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z fondů EU - 1 osoba

Termín dohodou (2 dny)

Individuální školení. Základním cílem kurzu Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z fondů EU je představit formou praktických cvičení sepsání projektové žádosti o dotaci z fondů EU. Příprava žádosti bude probíhat od počátku projektového cyklu (projektové ideje) až po ukázku vlastní projektové žádosti. Kurz probíhá v interaktivním prostředí, kdy na praktickém příkladu probíhá názorná ukázka vyplnění všech podstatných formulářů. Po ukončení kurzu by účastníci měli být schopni samostatně naplánovat a připravit projekt.

Školitel: Ing. Jan Doležal
Termín: Termín dohodou
Délka: 2 dny
Dostupnost: Volná místa k dispozici
Vaše cena bez DPH: 12 000 Kč
Objednat s knihou:
318 Kč
osob

Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z fondů EU - 1 osoba

Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z fondů EU - OPVK:

Blok 1 (90 minut) – Strukturální fondy EU

 • úvod do problematiky strukturálních fondů
 • operační programy pro ČR
 • specifika projektového cyklu projektů financovaných s dotací

Blok 2 (30 minut) – Doporučený postup přípravy žádosti

 • PŘÍKLAD: zpracování harmonogramu přípravy žádosti a kontrolního seznamu pro cvičný příklad projektu

Blok 3 (120 minut) – Záměr projektu – základ úspěchu

 • PŘÍKLAD: zpracování záměru projektu dle specifikace kurzu (vzdělávání, sociální služby, regionální rozvoj) na cvičném příkladu včetně modelování záměru dle hodnotících kritérií operačního programu. Záměr bude obsahovat zejména aktivity projektu, cílové skupiny, výstupy, cíle, rizika.
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD – každý účastník zpracuje svůj vlastní záměr projektu, se kterým bude po celou dobu kurzu pracovat
 • Prezentace 2 – 3 vybraných záměrů a diskuse

Blok 4 (60 minut) – Zdůvodnění potřebnosti projektu

 • doporučené metody zjišťování potřebnosti realizace projektu, průzkum potřeb cílových skupin, zapojení cílových skupin, přínosy pro cílovou skupinu
 • PŘÍKLAD: argumentace – zdůvodnění potřebnosti projektu na cvičném příkladu, příklad dotazníku na průzkum potřeb cílových skupin
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD: zapojení cílových skupin, přínosy projektu pro cílovou skupinu

Blok 5 (60 minut) – Aktivity projektu

 • problematika udržitelnosti projektu
 • PŘÍKLAD: rozpracování aktivit do podrobného popisu na cvičném příkladu
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD – každý účastník rozpracuje popis aktivit vlastního záměru

Blok 6 (60 minut) – Projektový tým

 • PŘÍKLAD: sestavení projektového týmu, rozdělení rolí na cvičném projektu
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD: každý účastník si navrhne projektový tým pro svůj vlastní záměr

Blok 7 (30 minut) – Publicita projektu

 • publicita projektu a její důležitost, možnosti propagace projektu
 • PŘÍKLAD: sestavení plánu publicity projektu
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD: každý účastník si navrhne plán publicity projektu

Blok 8 (120 minut) – Sestavení rozpočtu projektu, plán čerpání výdajů

 • výdaje projektu a zdroje jejich krytí (spolufinancování, předfinancování)
 • struktura rozpočtu, způsobilé výdaje, rozpočtová omezení, výběrová řízení, časový plán čerpání výdajů
 • PŘÍKLAD: sestavení rozpočtu pro cvičný projekt + časový plán čerpání výdajů
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD: sestavení rozpočtu projektu a časového plánu čerpání

Blok 9 (40 minut) – Rizika projektu

 • způsoby zpracování skutečné analýzy rizik
 • PŘÍKLAD: sestavení analýzy rizik včetně návrhu opatření k jejich eliminaci na cvičném příkladě
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD: sestavení analýzy rizik včetně návrhu opatření k jejich eliminaci na vlastním záměru

Blok 10 (90 minut) – Vyplnění žádosti v programu BENEFIT 7

 • PŘÍKLAD: vyplnění jednotlivých záložek v programu BENEFIT7 na cvičném projektu (zejm. Další projekty, Horizontální témata, Přehled financování, Harmonogram čerpání, Stručný obsah projektu
 • SAMOSTATNÝ PŘÍKLAD: vyplnění jednotlivých záložek v programu BENEFIT7 pro vlastní záměry

Blok 11 (120 minut) – Rozbor problémů při zpracování žádosti, konzultace

 • v tomto bloku bude možné se podrobněji věnovat tématům, která byla pro účastníky při zpracování samostatného příkladu obtížná, dále diskusi nad jednotlivými záměry, řešením konkrétních dotazů účastníků a konzultacím jejich projektových záměrů

Součástí kurzu Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z fondů EU je:

 • školení probíhají v zcela nově zrekonstruované učebně, která je vybavena špičkovou technologií,
 • po absolvování kurzů od nás obdržíte certifikát
 • naše společnost spolupracuje jen s profesionálními lektory, kteří zaručují vysokou kvalitu výuky,
 • na každý den jsou pro Vás připraveny stravenky na oběd,
 • těšit se můžete také na příjemné občerstvení během celého kurzu.

Časový harmonogram školení

Ubytování

V případě jakýchkoli otázek se na nás můžete obrátit: 541 143 262, obchod@c-agency.cz

Přidat příspěvek
Jméno: *
Text: *
 

Zatím nebyl vložen žádný příspěvek do diskuze.

Histrorie cen – Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci z fondů EU - 1 osobaPin It