Průvodce programem

Autodesk Academia Program

Rozhodnete-li se pro členství v Autodesk Academia Programu, pak Vám tento průvodce vysvětlí podmínky pro členství v Autodesk Academia Programu, popisuje členské výhody a uvádí také důležité kontakty a odkazy.

Na základě dlouholetých zkušeností a zpracování řady studií je nová registrace nebo prodloužení členství škol v Autodesk Academia Programu za níže uvedených podmínek.

Členství v Autodesk Academia Programu.

O členství v Autodesk Academia Programu se může ucházet každá česká a slovenská škola, která je akreditována jako vzdělávací instituce v síti škol MŠMT a splňuje níže uvedené dvě podmínky.

Každá škola si vytváří kurikulum na úrovni školy, tedy školní vzdělávací program. Může vstoupit do základní úrovně členství a získat statut Autodesk Academia nebo do úrovně placené a přidat si odpovídající odbornému zaměření školy a získat statut s dodatkem:

Typy členství :

Základní členství AAP

 • Možnost certifikování studentů                             
 • Pomoc s řešením problémů s certifikačním systémem 
 • Logo AAP na web školy
 • Základní plaketa v elektronické podobě   
 • Škola je zvána na Autodesk Academia Fórum a Autodesk Academia Design 
 • Není poskytován support od firmy Computer Agency - možnost využití podpory v AJ od firmy Autodesk

VIP členství AAP

Tento program představuje rozdělení škol do 4 úrovní, podle počtů certifikovaných studentů. Pokud se připojí Vaše škola do VIP programu, tak má možnost využívat řadu výhod a to zejména TECHNICKOU PODPORU pro Vaši školu.

 Typ členství       Počet certifikátů za rok    Cena za členství na rok   Sleva na kurzy v Computer Agency 
VIP  0 -15  9 000 Kč   -
VIP Bronze  16 - 30  7 000 Kč  5  %
VIP Silver  31 - 50  5 500 Kč  10 %
VIP Gold  51 a více  3 500 Kč  15 %

 

Podmínky členství v Autodesk Academia programu:

Programové vybavení (PODMÍNKA č. 1)

Podmínkou pro získání příslušného statutu pro školní rok je mít nainstalovanou poslední nebo předposlední verzi Autodesk programů.

Podle strategie školy při tvorbě školního vzdělávacího programu se můžete rozhodnout vzdělávací obsah v odborných předmětech podpořit následujícím minimálním programovým řešením fy Autodesk a tím získat příslušný statut:

Název statutu v základním členství 

Škola používá ve výuce

Autodesk Academia 
(v této urovni nelze získat statut pro specializaci:
Partner pro strojírenství, apod.)

AutoCAD, Inventor, 3ds max, Revit,
Autodesk Map 3D, AutoCAD Mechanical.

Název statutu ve VIP placeném členství  

Autodesk Academia 
Partner pro strojírenství

Autodesk Inventor Professional
AutoCAD Mechanical

Autodesk Academia
Partner pro stavebnictví

Autodesk AutoCAD Architecture
nebo Autodesk Revit Architecture

Autodesk Academia
Partner pro infrastrukturu

Autodesk Map 3D
nebo Autodesk Civil 3D

Autodesk Academia
Partner pro digitální média

Autodesk 3ds Max Design
Autodesk 3ds Max

Autodesk Academia
Partner pro elektrotechniku

Autodesk Autocad Electrical
Autodesk ECSCAD

Požadavky na technické vybavení:

Učebna pro výuku musí mít takovou konfiguraci počítačů, odpovídající minimálním požadavkům uvedeným u příslušné verze programového řešení. O zaslání konfigurace počítačů lze požádat na adrese:
edu@c-agency.cz Tel: 541 143 317

Podmínka č.2 - Požadavky na učitele

Podmínkou získání členství v Autodesk Academia Programu a z toho vyplývajících výhod je odpovídající kvalifikace učitele. Prokazuje se certifikátem ATC od ACADEMIC PARTNER opravňujícím pak ve výuce používat odpovídající programové vybavení fy Autodesk. Certifikát se vystavuje na konkrétní produkt a jeho verzi.  
Přípustné je proškolení předposlední verze softwaru.

K získání členství je zapotřebí mít 2 certifikované učitele školy.

Další učitelé ze stejné školy, kteří chtějí také certifikovat své studenty musí vlastnit rovněž certifikát (Certificate of completion) na aktuální verzi ze školení ATC.

Škola v Autodesk Academia Programu pověří 1 učitele jako administrátora programu - kontaktní osobu, která komunikuje a zodpovídá za průběh programu.

Vzor certifikátu

Výhody plynoucí z členství v Autodesk Academia Programu

Výhody v základní členství AAP:

 • Škola každoročně vyplňuje žádost o prodloužení členství
 • Z každé školy musí být minimálně 1 pedagog proškolený na aktuální, nebo předchozí verzi softwarového programu
 • Možnost certifikování studentů                             
 • Pomoc s řešením problémů s certifikačním systémem 
 • Logo AAP na web školy
 • Základní plaketa v elektronické podobě   
 • Škola je zvána na Autodesk Academia Fórum a Autodesk Academia Design 
 • Není poskytován support od firmy Computer Agency - možnost využití podpory v AJ od firmy Autodesk

Výhody ve VIP programu získáte navíc:

 1.  Technickou podporu on-line (pomoc při stahování softwaru, instalaci, aktivaci, řešení dalších problémů..apod.)
 2.  Marketingovou podporu Vaší školy (právo užívání loga AAP (loga gold,silver,bronze) dle typu člentsví, tisk APP plaket - exkluzivně GOLD, SILVER, BRONZE plaketu, plakáty nebo bannery pro Vaši školu v pdf.)
 3.  Slevu na kuzy (viz tabulka)
 4.  Zdarma vstup na Autodesk Academia fórum pro 2 pedagogy
 5.  Přístup do zabezbečené sekce Computer Agency (odborné články, tipy a triky, výukové materiály, novinky v EDU  oblasti, nejčastěji řešené problémy)
 6. Možnost prodeje členství jako hardware na Flash Disku pro jednodušší zúčtování pro školy (manimulační poplatek 200 Kč

Trvání členství v Autodesk Academia Programu:

Škola každoročně vyplňuje žádost o prodloužení členství.
Členství v Autodesk Academia Programu je po splnění všech podmínek uvedených v tomto průvodci maximálně na 2 roky.
Škola se registruje do programu nejpozději do konce října.

Obnovení a zrušení členství v Programu.

Škola v průběhu členství v Autodesk Academia Programu má právo využívat uvedených výhod programu. Pokud po uplynutí 2 letého období nesplňuje podmínky uvedené pro členství v příslušné úrovni Autodesk Academia Programu, zaniká ji právo používat označení a loga Autodesk Academia Programu. Pokud však v průběhu školního roku splní podmínky – certifikace pedagogů a zavedení výuky aktuální verze softwarového programového vybavení, má právo využívat opět výhod členství v Autodesk Academia Programu.    

Pokud škola nesplní výše uvedené podmínky, členství v Autodesk Academia Programu je pozastaveno a nemůže využívat výše uvedených členských výhod.

Členství v Autodesk Academia Programu neovlivňuje licenční politiku stanovenou firmou Autodesk.

Studentské verze softwaru je v každém případě nutno používat v souladu s licenčními podmínkami. Studenti školy v Autodesk Academia Programu mají možnost účasti v soutěžích a publikování vítězných prací na oficiálních stránkách a propagačních materiálech společnosti Autodesk.

Spolupráce s praxí.

Pro školy v Autodesk Academia Programu se postupně vytváří podmínky pro navázání a rozšíření spolupráce se státní správou a samosprávou a komerčními subjekty. Cílem této aktivity je využití tvůrčího potenciálu studentů, jejich zapojování do projekčních týmů, spolupráce na řešení úkolů, získávání praktických zkušeností, zadávání konkrétních témat pro řešení ročníkových projektů, semestrálních prací, studií případů, diplomových prací atp.

Kontaktní osobou pro komunikaci je administrátor Autodesk Academia Programu.

Cílem této podpory je průběžné vedení studentů v jejich profesní kariéře. Studentům je kromě přístupu na akademický portál k informovanosti o vypisovaných grantech, soutěžích, školeních, seminářích, workshopech a konferencích k dispozici na webu modul FAQ (Frequently Asked Questions) pro kladení a odpovědi na otázky v následujících tématech: softwarové vybavení firmy Autodesk, Autodesk Academia Program, Profesní poradenství.

Marketing

Certifikát členství v Autodesk Academia Programu.

Škola v Autodesk Academia Programu obdrží plaketu potvrzující její členství v programu.
Vzory plaket 
ZÁKLADNÍ , BRONZE, SILVER, GOLD

 

Certifikát pro studenty akademického vzdělávacího programu.

Škola v Autodesk Academia Programu má právo udělovat studentům, kteří absolvují  akademický vzdělávací program certifikáty o absolvování výuky na konkrétní produkt a jeho verzi. Tyto certifikáty mají celosvětovou platnost, jsou centrálně firmou Autodesk registrovány. Základní rozsah a obsah výuky (kurzu) musí být shodný s náplní kurzů poskytovaných ATC (Authorised Training Centre). Certifikát centrálně registruje, archivuje a vydává společnost Autodesk prostřednictvím Computer agency o.p.s.

Loga Autodesk Academia Programu.

Škola v Autodesk Academia Programu má právo po dobu platného členství v Autodesk Academia Programu používat podle úrovně členství logo programu.

Aktivity v Autodesk Academia Programu

Autodesk Academia DESIGN

Hlavní kontakty:
Computer agency o.p.s. - Autodesk Authorised Education Partner  
 Marek Rozehnal
e-mail: info@c-agency.cz

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie