obrázek - Bc. Josef Jílek

Bc. Joserf Jílek

 

VZDĚLÁNÍ:

FIT VUT Brno
bakalářské studium
obor Informatik
ukončeno Státní závěrečnou zkouškou

VOŠ a SPŠ Šumperk
obor Technické lyceum
ukončeno maturitní zkouškou

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2017 - současnost OSVČ jako hlavní činnost
Již od střední jsem si na živnost
přivydělával na brigádách jako IT správce
a vývojář. Od roku 2017 je ale podnikání
mým hlavním zdrojem příjmů.


2016 - 2017 Adalo solutions s.r.o.
spoluzakladatel fi rmy zabývající se
zakázkovým vývojem SW a správou
IT infrastruktůry.


2015 - 2016 Corinth s.r.o
Programátor C#, React, JS a Cordova.
Vývoj serverů pro licencování a platby za
produkt a další webové aplikace. Působil
jsem jako vedoucí malého vývojového týmu.


2011 - současnost Správa počítačových sítí škol
projekt School Expert


Spravuji IT v současné době ZŠ a MŠ s více
jak 250 PC, spolupracuji s dalšími školskými
zařízeními, dále zajišťuji konzultace
a školení nových technologií

2012 - 2015 Pears Health Cyber, s. r. o.
Kolektivní práce a vývoj rozsáhlého
webového projektu EUNI, v různých
subportálech a jazykových mutacích
(CZ, SK, RU).
Projekt v PHP a frameworku Nette.


2008 - 2009 Gekon, s. r. o.
Vývoj webové aplikace pro zobrazení cenové
mapy, kat. map atp.
Google Maps Api a JavaScript.


2007 - 2009 Ateliér grafi ckého designu Exact Design
Výpomoc s drobnými jednorázovými
webovými aplikacemi
A mnoho dalších jednorázových a menších webových projektů

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích:

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie