obrázek - doc. Ing. Daniel Koutný Ph.D.

doc. Ing. Daniel Koutný  Ph.D.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2016, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2005-2008, asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2008-2016, odborný asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2011-2014, NETME centrum, Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví, vedoucí skupiny vývoje a konstrukce
 • 2016-dosud, docent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • od roku 2011 tajemník Ústavu konstruování pro vzdělávací činnost
 • vyučované předměty: Základy konstruování, Konstruování, Konstrukční projekt, Inženýrský projekt, Aditivní technologie, Plastové prototypy

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 2012 - aditivní technologie výroby kovových materiálů technologií Selective Laser Melting
 • Od roku 2007 - 3D optická digitalizace a měření
 • Od roku 2006 - Rapid prototyping a aditivní technologie

Spolupráce s průmyslem

 • Honeywell
 • LK Engineering
 • MCAE
 • ING Corporation
 • Bosch Rexroth
 • AK Technology AG
 • IN-EKO Team

Projekty

Výzkum a vývoj:

 • GAČR 15-23274S (2015-2017) Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékaní, spoluřešitel.
 • TAČR TH02010514 (2017-2019) Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl, spoluřešitel.
 • MPO FV10411 (2016-2018) Výzkum a vývoj elektrického pohonu mini-exkavátoru do 2 tun, spoluřešitel.
 • ESA Contract (2014-2015) Design of Spacecraft Components for Additive Manufacturing, ESA Czech Industry Incentive Scheme AO /1-7397/13/NL/EL, řešitel.
 • EUREKA LF12029 (2012-2014) Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla, spoluřešitel.
 • MPO FR-TI3/388 (2011-2013) Aplikace digitálních technologií pro návrh, výrobu a hodnocení zakázkových ortotických a protetických pomůcek, spoluřešitel.
 • MPO FR-TI3/699 (2011-2012) Diskové filtry pro ČOV, spoluřešitel.

Vzdělávání:

 • 1.07/2.2.00/28.0278 (2012-2014) Studio digitálního sochařství a nových médií. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • 1.07/2.2.00/07.0406 (2009-2012) Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • FRVŠ 2621/2011 (2011) Inovace předmětu zavedením projektově orientované výuky s praktickým výstupem. Fond rozvoje vysokých škol.
 • FRVŠ 765/2010 (2010) Pracoviště pro vytváření modelů a finalizaci designérských projektů studentů. Fond rozvoje vysokých škol.
 • FRVŠ 206/2009 (2009) Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů. Fond rozvoje vysokých škol.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

52

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

42

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích:

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie