obrázek - Ing. Jan Doležal

Ing. Jan Doležal

Získané certifikáty:

 • certifikát IPMA stupeň C – certified project manager
 • Projektový manažerporadce projektového řízení

Vzdělání:

 • 1998-2003: VUT v Brně, FSI, Odbor Automatizace, titul: Ing.
 • od r. 2003: distanční postgraduální studium na VUT v Brně, FSI, ÚAI

Pracovní zkušenosti:

 • 2003-2005: člen Skupiny Mladých Projektových Manažerů ČR
 • od r. 2003: lektorství v Computer Agency
 • od r. 2004: Mikroelektronika spol. s r.o. Vysoké Mýto - manažer projektové kanceláře
 • 2004: stáž na Univerzitě v Mariboru, Slovinsko, zaměření na slovinský project management
 • od r. 2004: lektorování kurzů projektového řízení a MS Project pořádaných ACSA VUT v Brně
 • od roku 2005: člen SPŘ
 • řízení tuzemských i zahraničních (Rumunsko, Chile, Ekvádor, Řecko, …) projektů

Vystudoval Automatizaci a Informatiku na Fakultě Strojní VUT v Brně, kde dokončil i doktorské studium s tématikou projektového řízení. Je členem výboru Společnosti pro Projektové řízení (vedoucí sekce Projektově orientované společnosti, člen výboru), zkoušejícím certifikace IPMA a certifikovaným senior project managerem IPMA Level B.

Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako project manager ve firmě Logos a.s., ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika spol. s r.o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení a zastával pozici vedoucího projektové kanceláře/senior project managera.

Dnes je ředitelem a jednatelem společnosti PM Consulting s.r.o. Projektovému řízení se věnuje od roku 2001, zkušenosti s poradenstvím a vzděláváním shromažďuje od roku 2003.

Mezi hlavní oblasti aktivit, které realizuje na základě několikaletých zkušeností, patří zavádění projektového řízení, multiprojektové řízení, řízení portfolia, a příprava na certifikaci dle IPMA.

Zájmy:

 • ekonomický vývoj a politika, historie, věda a technika, PC, příroda, zeměpis, cestování, vysokohorská turistika, jízda na kole, voda, lyže, hudba, fotografování

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích:

Nebyly nalezeny žádné záznamy

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie