obrázek - Ing. Jana Gottvaldová

Jana Gottvaldová

Pracovní zkušenosti

od 03/2019                  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95,     
                                    602 00 Brno
                                  Dosažená pozice – odborný asistent

od 10/2018                  Člen pracovní skupiny pro podporu BIM v rámci výuky na VUT
                                    v Brně, Fakulta stavební – pracovní skupina BIMlab VUT

09/2011 – 07/2012      Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – Centrum AdMaS,
                                   Veveří 331/95, 602 00 Brno¨
                                  Dosažená pozice – junior research

11/2008 – 02/2020      Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95,
                                   602 00 Brno
                                  Dosažená pozice – technik pro výzkum a vývoj

02/2005 – 11/2008      HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
                                  Dosažená pozice – asistent projektanta

VZDĚLÁNÍ

11/2006 – 05/2012    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95,
602 00 Brno
 

Obor Konstrukce a dopravní stavby. Zaměření Dopravní stavby. Název disertační práce: „Experimentální měření valivého hluku v silniční dopravě.“

Doktorské studium, ukončeno titulem Ph.D.

10/2010 – 06/2011     Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95,
                                  602 00 Brno

                                  Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání,
                                  Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Doplňující pedagogické studium pro zaměstnance VUT. Téma závěrečné práce – „Teoretický základ výuky projektování pozemních komunikací“.

Studium ukončeno závěrečnou zkouškou.

09/2001 – 11/2006    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95
 
Obor konstrukce a dopravní stavby. Zaměření dopravní stavby.
Profesní dovednost – projektování pozemních komunikací.
        Téma diplomové práce: „Vyhledávací studie rychlostní silnice R43
                                v úseku Kuřim – Sebranice“

Magisterské studium, ukončeno titulem Ing.

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích:

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie