obrázek - Ing. Jiří Horský

Ing. Jiří Horský

Vzdělání:

  • VUT v Brně: Přístrojová a automatizační technika, titul: Ing.

Pracovní zkušenosti:

  • v roce 1989 nastoupil do funkce správce počítačové sítě  na Vysokém učení technickém v Brně
  • v letech 1989-2004 na Centru výpočetních a informačních služeb VUT  v Brně
  • od r.2004 doposud : VUT V Brně, Koleje a menzy
    ( správce počítačové sítě – servery, osobní počítače, aktivní prvky )
  • od roku 2002 pracuje jako lektor
  • nevyhýbá se i tvorbě drobných webových aplikací

Praktické zkušenosti mám s instalací a provozem :

- AD, VPN serverů, DHCP, DNS a dalších serverových rolí

- virtualizací na platformě Microsoft Hyper-V

- instalací a provozem Microsoft clusterů

- databázovým serverem Microsoft SQL

- poštovním serverem Microsoft Exchange

- hromadnou instalací osobních počítačů

- centralizovanou správou Pc pomocí produktu „Ms System Center Configuration Manager“

- monitoringem provozu serveru prostřednictvím produktů „Ms System Center“

O své zkušenosti se dělím již téměř 20 let na odborných přednáškách.

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích:

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie