obrázek - Ing. Radek Zahradník, Ph.D.

Ing. Radek Zahradník, Ph.D.

Získané certifikáty:

Autodesk Certified Professional - AutoCAD 2015
Autodesk Certified Professional - Inventor 2014

Autodesk Certified Associate - AutoCAD 2012, Inventor 2012
Autodesk Certified Professional - AutoCAD 2012
Autodesk Certified Professional - Inventor 2012
Autodesk Approved Instructor
- Inventor Professional, AutoCAD Mechanical

Vzdělání:

 • 2005-2008: VUT v Brně, FSI, obor Strojního inženýrství, titul: Bc.
 • 2008-2010: VUT v Brně, FSI, obor Konstrukční inženýrství, titul: Ing.
 • od r. 2008: rozvoj Softskills v oblastech timemanagmentu, efektivní způsobu učení, asertivity, stressmanagementu, kreativity, komunikačních dovedností, efektivního vyjednávání, prezentačních dovedností
 • r. 2010: Instruktor kondičního posilování (akreditace)
 • 2010-součastnost, Laboratoř přenosu tepla a proudění, VUT v Brně, doktorské studium, obor Inženýrská mechanika

Pracovní zkušenosti:

 • 2008-2009: VUT v Brně, Ústav konstruování, externí lektor CAD systémů
 • 2009-2010: Mendelova univerzita – lektor technického kreslené
 • 2009-současnost: VUT v Brně, programátor numerických metod v systému MATLAB
 • 2011-současnost: OSVČ, Školení pro strojírenské firmy v ČR
 • 2013-současnost: Autodeskclub, autor článků na téma Autodesk Inventor, AutoCAD

Profesionální úspěchy:

 • Autodesk Academia Design: v r. 2004 získal 1. místo v kategorii 2D modelování v programu Autodesk AutoCAD, o rok později získal v téže kategorii 2. Místo

 

 

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích:

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie