obrázek - PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

PhDr. Jana Zouharová, PhD.

Oblast působení :

psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působí již 7 let. Pracuje jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuje individuální i skupinovou formou. Při práci využívá konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i státní doktorskou zkoušku z oboru psychologie a dále pokračuje v doktorském studiu. Další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia pracovala jako psycholožka a lektorka, působila také jako vysokoškolská učitelka na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vede a řídí projekt Ceteras, má privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuje s brněnskými vysokými školami. Je autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání,

Kurzy školitele najdete v následujících kategoriích: